За  „проект „Натал“ научих  през лятото на 2010г. Случайно разглеждах новините в Download.bg и попаднах на рекламните клипове на Майкрософт. А истинският ми фронтален „сблъсък“ беше на първата конференция на Енвижън. Тогава си мислех, че никога няма да работя с такъв тип технологии… Каква ирония.. 🙂

На 14.12.2011г. пробвах кинект в класната стая в час по история в VІ б клас.