Всеки учител, който е разработвал учебен проект през зимните месеци, ще се съгласи с мен, че е много трудно. Зима, болести, дървени ваканции… За това си имах едно на ум при разпределянето на екипите.. За първи път ми се наложи да разпределям учениците си по „интереси“. Разделих дъската на три колонки и озаглавих всяка съответно кино/телевизия, анимация и спорт. Учениците трябваше да напишат името си в някоя от колонките. Имаше доста двоумящи се, но в общи линии разделянето мина лесно.

Следваше представянето на проекта и задачите на направленията. Представяте ли си лавината от въпроси, която ме засипа? Хах! Учениците от отделните направления трябваше сами да се разпределят на екипи и всеки екип да получи задача. Ще вметна само, че според личните ми наблюдения, работещият екип е от 2-3-ма участници. По изключение допускам екипи от четири члена. Но, нали знаете, през зимата учениците често боледуват. Дори при стартирането на проекта имаше отсъстващи… Тези, които не бяха разпределени, трябваше да изпълняват подпомагащи функции. Те помагаха на екипите, когато някой от членовете им отсъстваха,. Но и за тези деца съм предвидила роля- те ще са капитани на отборите във финалното състезание. Учениците, участващи в първо направление/ 1.Исторически събития след Освобождението, които оказват огромно влияние на развитието на страната ни / трябваше заедно да си изработят емблема/знак на телевизията. Всеки от екипите / от 3-ма ученика/ трябва да избере от изучения материал събитие, което да проучи. Да създаде презентация, която да представя събитието и текст в рамките на 1 до 3 минути. Избраният от екипа презентатор, на фона на презентацията, чрез кинект, да прочете/ разкаже за събитието. Всички екипи изгледаха презентацията за работа с програмата NUVIXA STAGE PRESENCE, и получиха разпечатка на слайдовете. Направихме няколко проби, за да придобият опит. Ученическите екипи от второ направление / 2. Исторически личности от Възраждането и следосвобооденското ни минало, които оставят трайна следа в съзнанието на българите./ имаха изветсно предимство. Задачата за биографиите на известни българи вече бях давала по-рано в шестите класове, но останалите задачи /Откраване на литературно описание на лачността; Откриване на снимки и портрети с характерни черти и белези, които да подпомогнат създаването на 3D анимиран образ чрез Avatar;/ са си доста сериозно предизвикателство! Задачите на екипите от трето направление / 3.Българи! Юнаци! Или появата на българския спорт/ изглеждат най-лесни, но опитайте се да откриете в интернет нещичко за историята на българския спорт… :), защото ученаците ще потърсят първо там.

Иии стааарт!