Ще споделя нещичко за училището, в което работя. ОУ „Райно Попович“, гр. Карлово, е училище с 50 годишна история. Като дървото в песента на Подуене Блус Бенд, то е преживяло  промените на времето, в което живеем….

Само учителите, които работят с ученици билингви, чийто майчин език не е българският, знаят неимоверните усилия, необходими за образоването на тези деца.  Всяка стъпчица напред е геройство. Гордея се с моите колеги!