BETT беше събитието от януари, което привлече вниманието ми! Там щеше да протече представянето на Kteam.

Stuart Ball – http://blogs.msdn.com/b/teachers/

Gareth Ritter- http://www.askthemusicteacher.co.uk

Nicki Maddams – http://www.interactiveclassroom.net

Dan Roberts- http://www.chickensaltash.edublogs.org

Jimmy Edwards- http://techlemur.wordpress.com/

Ray Chambers- http://raychambers.wordpress.com/

Това е екипът, който работи здраво за налагането  на кинект и xbox360 в образованието.От техните сайтове може да се научи много.Ето и упътванията за използване на xbox360 с кинект в класната стая.