Както споменах и в преден пост, част от задачата на екипите в това направление /биографиите/ беше свършена извън рамките на проекта. Направените доклади в One Note  послужиха като база за етапа на анимирането.  На екипите оставаше да се запознаят с възможностите на xbox360 Avatar, да изберат личностите, които ще анимират.

Това е изборът им:

След избора на личности, екипите трябваше да проучат за литературни описания на избранниците и да намерят подходящи фотографии и портрети.

Илия прави проучванеза Иван Вазов
Надя прави проучване заГеорги Раковски

 

 

 

 

 

 

А ето и няколко от готовите аватари: