Един от интересните и важни моменти в проектите е не какво точно ще създат екипите, а как ще се сработят за да извършат бързо и качествено поставенате задачи. В нашия проект при изследователската работа  използвахме  компютърната зала, оборудвана с Windows Multipoint Server 2011, и One Note. Споделянето на един бележник между двама ученика им даде възможност да работят едновременно върху общия си проект локално, без да е необходимо документът да се качва в интернет.

Ето и демонстрацията на Габи на горепосоченото:

Ето и няколко резултата от подобно сътрудничество на учениците ми
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=0167386fa8786d5e&resid=167386FA8786D5E!26655&parid=167386FA8786D5E!26659