След разработване на докладите в One Note,  момчетата от трето направление подготвиха обща презентация за появата на спорта в следосвобожденска България. 

Остава презентирането й пред съучениците и организирането на състезанието.