WordFiller е една от програмите за кинект, които са замислени да бъдат използвани в класната стая! Изключително интуитивна и лесна е за използване. Учителят може да създаде библиотека от ресурси, които да използва в подходящ момент в часовете. Може да се използва по всеки предмет, в който искате да проверите знанията на учениците си. За съжаление, няма възможност за използване на картинки, но това е само втора версия.

Чрез WordFiller, учителят извлича определени ключови думи от текста, за да създаде интерактивна задача за всички етапи и предмети. Думите се поставят между знаците<>. Учениците трябва правилно да предвижат всяка дума, или колекция от думи на правилното място в текста. Програмата позволява да се провери направеното.
WordFiller може да се използва с Kinect.

Програмата идва в комплект с вградена добавка за разпознаване на реч. За да включите кинект в дейностите, просто използвайте някоя от фразите по-долу.
„WordFiller Move“ – Този фраза ще каже на WordFiller да раздвижи думата, над която ръката ви е в момента.
„WordFiller Drop“ – Този фраза ще каже на WordFiller да пусне текущата дума която движите.
„WordFiller Mark“ -Този фраза ще каже на WordFiller, че сте приключили с поставяне на всички думи и бихте искали да видите колко сте поставили правилно.
„WordFiller Click“ -Този фраза ще се симулира нормално кликване на мишката.
„WordFiller Open Menu“ -Този фраза ще отвори менюто на WordFiller.
„WordFiller Close Menu“ – Този фраза ще каже на WordFiller да затвори менюто.

Влачене и пускане могат да бъдат симулирани и като вдигнете   ръка над главата си. Това ще сигнализира на WordFiller, че  трябва да маркира текущата дума под другата ви ръка и  програмата ще я държи маркирана, докато не свалите вдигнатата ръка  отново.

Можете да изтеглите програмата от сайта автора й: http://www.lucasmoffitt.com/wordfiller

Ще ви трябва и :

Kinect for Windows Beta SDK (64-bit)
Kinect for Windows Beta SDK (32-bit)