Учениците  проучват исторически личности и им изготвят аватари.

Поставете на  учениците въпросите „Кой би искал да бъде домакин на ток-шоу с известни исторически личности?“ ,“Като домакини на токшоу, кои бихте поканили?“, „Какви въпроси ще им зададете?“.
Организирайте учениците в групи, с един като домакин на ток-шоу и един или двама като исторически фигури. Всяка група планира серия от въпроси, свързани от обща тема. Например, може да се покани Васил Левски или Стефан Стамболов с тема на шоуто „Освобождението на България“.
Групата трябва да напише сценарий.
Всяка група, използвайки Avatar Kinect,  заснема шоуто със своя гост като аватар.

Допълнителна дейност:
Смесете исторически фигури с настоящите  или с ученици от класа.

Предмет : история и цивилизация

Тази дейност подпомага езиковите умения на учениците.