В тази  дейност, учениците  разказват цифрови истории, за да отразят съдържанието на техните знания. Учениците развиват сюжетни линии, които се отнасят до учебното съдържание. След това, използвайки Avatar Kinect в Kinect Fun Labs, те разказват своите истории, като ги  записват под формата на кратки скечове, които отразяват техните сюжетни линии. Тази дейност може да се адаптира към всички класове и учебно съдържание, за да отговори на нуждите за съответния клас.

Допълнителни дейности
Създаване на рубрика, която осигурява на учениците да обхванат специфично съдържание в техните анимирани късометражни филми.

За да се насърчи повече диалога, учениците може да поканят гости по време на своите сесии. Гостите ще се свържат през Интернет.
Тази дейност се отнася до езиците,  История и география/ социални изследвания, наука и технически предмети К-5, 6-12 стандарти/.