На този етап съществува само един емулатор, който  е създаден с цел контрол на героя в KODU с кинект. Това е Kinect Emulator v2, но винаги можете да използвате друг емулатор за да създадете собствен контрол. Аз ви предлагам един сравнително прост скрипт, създаден с  GlovePIE.

И така…..

if (key.PageUp)
Kinect.SmoothPitch += 5
else if (key.PageDown)
Kinect.SmoothPitch -= 5
end if

if (player.tracking)
//debug = „traked“

//Тази част е необходима за да контролирате наклона на кинект. Все пак учениците и учителите са с различна височина.

if (Player.left_arm_y>40 cm and Player.right_arm_y>40 cm)
Keyboard.Up = true
else
Keyboard.Up = true
end if

// Ако двете ръце на играещия са вдигнати над главата – отчита се натискане на стрелката нагоре от клавиатурата. Можете да изберете и друг клавиш от клавиатурата за предвижване напред.

if (player.left_arm_out > 35 cm)
Keyboard.Left = true
else
Keyboard.Left = false
end if

if (player.right_arm_out > 35 cm)
Keyboard.Right = true
else
Keyboard.Right = false
end if

// Ако играещият изнесе лявата си ръка наляво то героят ще се предвижи наляво. Същото важи и за дясната ръка.

if (Player.left_arm_x>40 cm and Player.right_arm_x>40 cm)

Keyboard.Down = true
else
Keyboard.Down = true

end if

// Ако играещият разпери ръце в страни, героят ще се предвижи назад.

if ( player1.left_arm_forwards > 40 cm )
Keyboard.Space = true
else
Keyboard.Space = false

end if

end if

//Ако играещият вдигне лявата си ръка напред героят ще извърши действие – стрелба, скок и тн.

Това е много семпъл контрол, който се подготвя и се синхронизира с програмираното в KODU. Това значи, че за да се отчете движението на ръцете, героят в KODU трябва да е програмиран да извършва действията с клавишите от клавиатурата.


Импровизирайте с KODU  и кинект!

За повече информация, прочетете статията за GlovePIE.