Вече набирам смелост да предложа на повече учители да пробват някоя от обучителните ми игри с кинект. Играта е много забавна. Играе се от двама. Контролът все пак е в ръцете на учителя. Играта се стартира с натискане на бутона „Space“. В левия горен ъгъл ще се появи време, което учениците ще трябва да покажат на часовника. Таймер отброява 60 s, в които учениците трябва да се справят. За да стартират стрелките /единият отговаря за стрелката на часовете, а другият за тази на минутите/, учениците вдигат левите си ръце. Стрелките се задвижат и за да се спрат на подходящото място, учениците вдигат десните си ръце. Ако отговорът им е верен, учителят им присъжда точка с натискане на клавиша „Стрелка нагоре“. Смяната на задачите става с натискане на  „Space“.

Въпросите са 10, но може да се добавят и още.

часовник

Ако решите да изпробвате играта – http://dox.bg/files/dw?a=b86701af75

За да я стартирате ви е необходимо:

1. Кинект;

2.Scratch;

3. Kinect2Scratch, настроен за двама играчи;

4. Добро настроение.

Оставете ми за отзиви тук или на адрес : velika123@abv.bg!

Реклами