Това е първият ми опит за игра от 3 нива. Идеята е да се съставят думи от срички.

Untitled

Първата игра е „Подреди снежния човек“. В главата и телата на снежния човек са написани срички. Ученикът трябва да постави главата над подходящото тяло така, че да се получи дума.

Untitled2

Във втората игра /слалом/ ученикът, контролиращ скиора, трябва да премине през сричките съставящи дума в точната последователност.

Untitled3

Третата игра е за събиране на снежинки. Пак идеята е да се сглобят думи.

Untitled4

Как се стартират игрите: с натискане на бутоните 1,2 и 3.

Учителят преминава от условие към условие:

-в първата игра с клавиш „space“;

-във втората игра с клавиш „стрелка нагоре„;

-в третата игра с клавиш „space„.

Играе само един ученик.

Играта е направена в Scratch.

За да я ползвате ви трябват:

1. Кинект.

2. Scratch.

3. Kinect2Scratch.

Зимни игри – http://dox.bg/files/dw?a=37170fd4a4

Реклами