Някои бързо ще направят асоциацията с популярната състезателна игра Need For Speed и ще бъдат прави. Тази програма представлява емулатор за състезателни игри с превозни средства, но причината да  влезе в полезрението ми е възможността действията да бъдат програмирани. Ако имате движение наляво в играта, което се извършва със стрелка наляво, то можете да го програмирате в емулатора да се извършва със завъртане на волана наляво. Възможностите са доста.

Този емулатор ме провокира да търся възможности за използване не само за игри. Може да се програмира за  разглеждане на панорами, при използване на WW Telescope или Google Maps. Възможно приложение е за демонстрация на изготвени в KODU игри от ученици.

Емулаторът предлага 6 готови жеста, с които могат да се извършват предварителни действия, програмирани за клавиши от клавиатурата.

Информация за проекта: http://tangochen.com/blog/?p=564

Изтегляне: http://tangochen.com/blog/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=15

Експериментирайте!