Идеята ми се върти от известно време в мислите и просто търсех начин и време да я осъществя… Това ще бъде проект от картинки с букви за оцветяване /с кинект/, но и звуково озвучаване на пример, започващ с буквата. Мисля, че за развлечение и разнообразие, учениците от ПГ и I клас биха оцветявали тези букви. Опровергайте ме ако не стане така..

Реших, процесът на самото оцветяване да се извършва така, че да не се допуска излизане от очертанията. Т. е. дори учениците да излизат от буквите, четката ще работи само в  очертанията им. Чудесен начин да възпитаме у децата стремеж към красивото и прилежното… На тази база могат да се правят и други картинки за оцветяване с кинект…

На този етап са готови пет букви -А, Ж , Д, Н и Х /след изготвяне на прототипа е значително по-лесно/. Ето скрииншот от една от тях:

aАко имате такива букви, ще съм благодарна да ми изпратите, а и да споделите идеи…

Изготвяме проекта в часовете по ЗИП и СИП ИКТ / Страшно забавно е, когато учениците изпробват направеното и си откриват грешките…. :)/.

буква „А“

буква „Н“

буква „Ж“

буква „Д“

буква „Х“

Четката се управлява с дясна ръка.

Изборът на цветовете става като се докосне съответния цвят с четката.

Геройчето/животното/ „говори“, когато бъде докоснато от четката.

Какво ви е нужно:

Кинект, компютър, мултимедиен проектор/ за урока/;

Scratch и Kinect2Scratch/ за да разгледате примерите/;

ученици, които да се забавляват.