You are currently browsing the monthly archive for април 2013.

Идеята на играта „Координатна система“ не е нова и дори е доста изтъркана, но се надявам с кинект и Скрач да се освежи  Първоначалната ми концепция беше играчът да използва стрелки-бутони за предвижване на кораба до съответните координати, но това се оказа доста неефективно. За това и дълго време играта си остана недовършена. Днес ми хрумна да използвам подобен контрол като при мравките в играта за Вера Георгиева. Стана значително опростено и лесно.

Играта е предназначена за ученици от 6 клас, въпреки, че е елементарна, но може да бъде усложнена ако една от координатите първо трябва да се пресметне.

ko

Играе се от един ученик /може да се редуват и повече ученици/.

В първият прозорец на ученика  се представя задачата.

Той/прозорецът/ ще се задържи 8 сек.

След това се стартира същинската част.

кс2

Кинект следи дясната ръка на ученика. С нея той „управлява“ руля и предвижва корабчето до посочените координати в горния десен ъгъл. Когато достигне до посоченото място ще се чуе звук, а в горния ляв ъгъл ще се отчете точка за верен отговор.

За да се стартира движението на руля, ученикът трябва да вдигне лявата си ръка над главата.

На този етап са въведени само 5 примера, но са достатъчно за около 5-7 мин. от часа.

При посочване на петте координати играта приключва.

кс3Можете да я изтеглите от този линк.

Advertisements

Наближава Великден и идеята да включим традицията на празника в уроците не е нещо ново …. Но с кинект…..?  🙂

Предложението е за часовете по български език, но играта е отворена и с минимум усилия и познания по Scratch, може да направите своя версия, която  да се използвате и по други предмети.

Може да се играе от един или двама ученика като екип. Няма ограничено време за извършване на действията, а именно разпределянето на яйцата по кошниците. Все пак играта свършва, когато се съберат по десет вярно разпределени яйца в трите кошници.

Децата могат да ползват лява или дясна ръка/ако другата се измори/. При стартиране е активен само един ученик. За да активирате и втория, трябва да се натисне клавиш „2“ от клавиатурата.

Лично аз бих препоръчала да се използва режимът по подразбиране/за един ученик/. Така по-лесно другите ученици и учителя ще следят действията му и ще имат възможност да ги коментират ако се наложи. Действията на двама играчи се следят по-трудно и възможността да си пречат взаимно е голяма. Но изборът как да ползвате играта в часовете си е ваш.

В този си вид, играта дава възможност на учениците, забавлявайки се, да си припомнят знания за частите на речта, но вие бихте могли да промените категориите и надписите на яйцата според урока, възрастта, предмета. Също бихте могли да добавите още яйца за разпределяне.

Програмата е настроена да избира произволно от въведените думи, но можете да добавите и нови. Базата е сравнително малка и е възможно някои думи да се повторят.

Приятно забавление!

http://dox.bg/files/dw?a=5435b5e439

 

И като бонус -една изненада! Състезание по виртуално боядисване на яйца.

egs

Играта е все още малко бъгава… Има какво още да се желае, но е забавна.

 Участват двама. Всеки има по два цвята, с които да боядиса  колкото може повече яйца за 60 секунди. Когато играчът боядиса яйце вдига лявата си ръка за

да може да му се присъди точка.

Е, кой ще бъде най-чевръст?

http://dox.bg/files/dw?a=4439bac475

Преди да ползвате игрите, проверете настройките на Kinect2Scratch. Маркирайте всички възможности.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА MICROSOFT KINECT В ОБРАЗОВАНИЕТО

Копосова Ольга Юрьевна, Копосов Денис Геннадьевич (support@shkola24.org)
МБОУ «Общеобразовательная гимназия №24», Архангельск

Начините за взаимодействие  на човекът с компютър се променят бързо. В момента най-обещаващи са интерфейсите, които могат да разбират речта, жестовете и движенията на потребителя. Тази учебна година в нашето училище ние  проучихме възможността за използване на  Microsoft Kinect за Windows в областта на образованието пряко в учебния процес, в неговата организация, както и в много други области на образователните дейности в учебното заведение. През 2012 г. ние придобихме няколко от тези контролери.

Kinect  не е просто контролер, а технология, която може да разпознава реч и движение на лицето, така че използващият го може чрез своя глас и действия да контролира софтуер.  Сърцето на Kinect представлява: масив от 4 микрофона, два сензора за дълбочина, цветна камера, в съчетание със специален хардуер и софтуер, който е в състояние да открива телесните движения в триизмерното пространство [1].
Най-интересните функции, които могат да бъдат ефективно използвани в обучението са:
• проследяване на човешка фигура (скелетно проследяване);
• Проследяване на лице ;
• Speech Recognition (разпознаване на реч).
Използвайки проследяването на човешката фигура,  сензорът може да разпознае до шест души, но Kinect може да проследява действията само  на двама души(въз основа на 20 референтни точки на скелета).
Разбира се, разпознаването на реч не е вградено в Kinect – това става с помощта на допълнителна разработен софтуер (SDK – Software Development Kit), така че за разработването на приложения за разпознаване на реч трябва да инсталирате Speech Application Programming Interface (SAPI) –  приложен програмен интерфейс, предназначен за разпознаване и синтезиране на реч.
Проследяване на лице – това е проследяване се основава на изграждането на лицева схема от възли (повече от 80 референтни точки). Възможно е едновременно да следите лицата на двама души.
Тази иновативна технология носи възможност за разнообразни идеи, свързани с образованието.
В момента, ние  успешно тествахме  възможността за използване на Kinect в:
• уроците по информатиката;
• почивките (1 час на ден – това е мощен ресурс);
• по време на извънкласни дейности на учениците;
• за индивидуални изследвания на учениците.

Ако говорим за часовете, разбира се, програмиране с Kinect може да се стартира с 6-ти клас – в момента там се използва познатата среда Scratch, която подкрепя използването на Kinect. За гимназиален етап могат да се изберат Microsoft Visual Studio, среда за обработка (www.processing.org) или на National Instruments LabVIEW.

За индивидуални уроци с учениците може да се разглеждат  теми свързани с роботиката [2].
През последните години, класните стаи са оборудвани с модерни компютри, но все още не е решен един основен проблем – малката двигателна активност на учениците. С помощта на Kinect контролер и офис компютър, можете да стимулирате моторните и когнитивни дейности, за да подобрите образователната среда като цяло. С Kinect става възможно учениците да се учат от игрите, печелейки не само знания и интелектуални умения, но също така и развивайки двигателни умения.
Важен аспект на използване на Kinect в образованието е възможността за сътрудничество с фирми, заинтересовани от развитието на IT-образованието в Руската федерация. През 2013 г. руската компания „C-Blues“ предостави лиценз на нашето училище за ползване на новия  Orchestra 2.2, за да се проучи възможността за неговото използване в учебния процес. Orchestra е интерактивна система за управление на съдържанието, която може да се изпълнява на вашия компютър: за игри, видео и аудио плейъри, търсене онлайн.

В бизнеса софтуерът се използва за контрол на интерактивна витрина, рекламна стойка, галерия.
Начините за ползване на Kinect в образованието могат да се избират и от учителите. Например, технологията за разпознаване на реч, реализирана с помощта на Kinect, може да бъде много ефективна в изучаването на чужди езици. Направихме доста интересно проучване: ученици от  5-11 класове бяха поканени да играят на хиксове и нули, но на английски. Те трябваше да упражняват контрол над играта с гласови команди. Броят  на учениците, желаещи да тестват своето произношение по английски (а именно числата от 1 до 9), бяха повече от 100 души. От първите няколко мача успяха да завършат само учениците със  социален и хуманитарен профил.
В учебната програма  може да се използва редакторът Microsoft XNA Game Studio с Microsoft Kinect като добър инструмент за създаването на сериозни игри, които могат да бъдат използвани в академичния и корпоративен живот.
Team SuperTomsk, които спечелиха 3-то място в състезанието Imagine Cup 2012 (Русия), включват използването на Kinect в образованието. Те създадоха програма, с която  децата да  учат азбуката и да съставят думи от буквите.[4].
Kinect може да се използва и при обучение на деца със специални образователни потребности. Kinect вече се използва за рехабилитация на деца с увреждания, провеждането на изследователски технологии, които позволяват да организирате процеса на обучение на децата с увреждания, на базата на игри. [5]
Към днешна дата, примери за използването на Kinect в образованието не е толкова много – това е нова тенденция в образователните технологии.

Литература:
1. Kinect for Windows. Официальный сайт продукта [Электронный ресурс] http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows.
2. Быков С.А., Скакунов В.Н. Разработка системы технического зрения мобильного робота на основе анализа трехмерных облаков точек // Инновационные информационные технологии: Материалы международной научно-практической конференции / Под ред., С.У.Увайсова – МЖ МИЭМ, 2012, С.253-255.
3. Официальный сайт компании Си-Блюз [Электронный ресурс] http://www.c-blues.com.
4. Колчанов А.В. Использование Kinect для обучения детей грамоте, языкам и фактам об окружающем мире / Технологии Microsoft в теории и практике программирования: сборник трудов IX Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. г.Томск, 21–22 марта 2012 г. — Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. — C.167–169.
5. Доклад о работе консультативного совещания экспертов «Доступное ИКТ индивидуальное обучение учащихся-инвалидов: 17–18 ноября 2011 года. Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж. [Электронный ресурс] http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTI-MEDIA/HQ/CI/CI/pdf/accessible_ict_students_disabilities_ru.pdf.

Очарована съм от  урока на Алекс Петреску и го публикувам тук. Наистина лесен начин да си създадете сами добавка за PowerPoint за използване на кинект, без допълнителни програми, при навигиране през слайдовете на презентацията. Ако проявите интерес, ще добавя и финалния резултат – добавката, която да инсталирате и ползвате.

„Вероятно проявявате интерес към разработването на приложения за Kinect. То тогава можете да започнете с изтегляне на Kinect SDK:

http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/develop/developer-downloads.aspx

След като инсталирате SDK, инсталирайте и Toolkit за разработчици, с цел използване на изходните кодове в него. Toolkit можете да намерите тук:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34807

В него ще намерите много примерни проекти за различни неща, които можете да програмирате за Kinect, от жестово разпознаване на лицето до разпознаване на глас.

След като сте инсталирали тези две неща, може да започнем с разработването на нещо интересно. Например, в примерните проекти има приложение, което показва как да използвате  жестове, за да разглеждате фотоархиви. В този урок, ние ще използваме същата функционалност, за да създадем по-полезно приложение: добавка, която позволява на водещия чрез жестове да преминава през слайдовете на PowerPoint презентацията си.

За да направим това, ние ще използваме няколко елемента:

  1. Kinect драйвери и SDK.
  2. Kinect сензор
  3. Добавка, съдържаща кода за жестовете и за промяната на слайдовете в PowerPoint
  4. Visual Studio 2010

Първо, трябва да се създаде добавка за PowerPoint 2010. Това ще стане в VS 2010, като изберем стандартен шаблон на проекта.

В Developer Toolkit Kinect, вие ще намерите  образец, наречен „Slideshow Gestures – WPF“.Инсталирайте проекта и го отворете с VS 2010.
Огледайте препратките в проекта и ще видите, че той използва DLL  на име Microsoft.Samples.Kinect.SwipeGestureRecognizer.dll.
Копирайте този DLL  и го добавете в проекта  към  references, така ще разрешите жестовото разпознаване във вашето приложение.

Добавете тези два реда код в directives на главната страница на Вашия проект:

using Microsoft.Samples.Kinect.SwipeGestureRecognizer; 
 using Microsoft.Kinect; 

И тогава, в AddIn  class, следва добавянето на Kinect сензора и Recognizer/разпознаването на/  private members:

 private KinectSensor nui; 
 private Recognizer activeRecognizer; 

Чрез Startup метода  ние ще въведем  променливите в AddIn приложението :

 private void ThisAddIn_Startup(object sender, System.EventArgs e) 
 { 
 this.activeRecognizer = his.CreateRecognizer(); 
 this.InitializeNui(); 
 }

Чрез  метода CreateRecognizer, се създава възможността за разпознаване на събития и жестове:

private Recognizer CreateRecognizer() 

 { 
 // Instantiate a recognizer. 
 var recognizer = new Recognizer(); 
 // Wire-up swipe right to manually advance picture. 
 recognizer.SwipeRightDetected += (s, e) => 
 { 
 try 
 { 
 this.Application.ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next(); 
 } 
 catch (Exception ex) 
 { 
 //… 
 } 
 };

recognizer.SwipeLeftDetected += (s, e) => 

 { 
 try 
 { 
 this.Application.ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Previous(); 
 } 
 catch (Exception ex) 
 { 
 //… 
 } 
 }; 
 return recognizer; 
 }

С  InitializeNui () метода, ние  правим проверка за всички налични сензори Kinect:

  private void InitializeNui() 
 { 
 this.UninitializeNui(); 
 var index = 0; 
 while (this.nui == null && index < KinectSensor.KinectSensors.Count) 
 { 
 try 
 { 
 this.nui = KinectSensor.KinectSensors[index]; 
 this.nui.Start(); 
 this.IsDisconnected = false;

Както можете да видите, основните действия са плъзгане на ръцете за смяна на слайдовете в PowerPoint, и това се извършва, когато Recognizer  улови тласкане с ръце  наляво / надясно събитието.

Сега ви остава само да създадете инсталационен пакет за разпространение на добавката си. В Solution Explorer, щракнете с десния бутон върху проекта и изберете Публикуване. Посочете място на диска и щракнете върху Next (Напред). Изберете „От CD-ROM …“ и щракнете върху Напред, а след това Finish.

Инсталирайте добавката. Проверете дали тя се е инсталирала правилно от: PowerPoint File-> Options-> Add-Ins. В  “Active Application Add-ins”, трябва да се е появила вашата добавка. Ако добавката не е налице, трябва да извършите проверка от „Manage:“ от списъка в долната част на прозореца: изберете COM add-ins в списъка, щракнете върху Старт, в новото прозорче чекнете квадратчето пред добавката  в списъка и щракнете върху OK.

За да  свържете Kinect сензор към вашия компютър, имате нужда от на Kinect адаптер, конектора на Kinect не съответства на USB на вашия компютър, и той също се нуждае от външен източник на захранване. След като Kinect е свързан и PowerPoint презентацията се стартира, ще забележите, че свети червена светлина от сензора, това показва, че сензорът е разпознат от приложението.

Стартиране на PowerPoint слайдшоу.

Застанете пред сензора  Kinect на разстояние между 1,5 м и 4 м

За да преминете към следващия слайд, направете  движение с дясната си ръка от дясно на ляво.Ръката трябва да бъде на нивото на гърдите и движението трябва да не бъде накъсано.

За да преминете към предишния слайд, направете  движение с лявата си ръка, от ляво на дясно.“

Това е всичко. Така създадохте първото си приложение с  Kinect и то  за цели, извън света на игрите.

Една от най-използваните възможности за работа с кинект е представянето на презентации. Хората предпочитат да не отделят вниманието си от аудиторията, а кинект прави това възможно.

Често ми задават въпроса:“Как ще реагират учениците, ако започнем да ръкомахаме така пред тях?“-ами рискувайте и пробвайте! Със сигурност ще привлечете вниманието им! А магията от смяната на слайдовете с действие на ръцете ще ги впечатли.

В блога има представени няколко емулатора, които дават възможност за контрол над презентации в PowerPoint, но в последно време се появиха нови, които имат интересни възможности и посока за развитие.

 MUANCE е разработка на руската компания «Си-БЛЮЗ». Едно от предимствата на продукта им е възможността вие да определите кога да стартира следенето на д ръцете. Хората, които ползват подобни продукти ще ме разберат.. За съжаление програмата е платена. Предлага се пробна пълнофункционална  версия с изскачащ рекламен банер. Компанията предлага и софтуер за контрол над Windows с кинект.

appicon_40PresentationAid е малка програма, които се използва заедно с презентационен софтуер. Целта й е да свърже най-често използваните жестове на тялото с Microsoft Kinect, и да ги превърне в действия на клавиши или команди за  презентационния софтуер.

Най-често използвания софтуер за презентиране е Microsoft PowerPoint, но приложението не е ограничава само с него. Можете да го използвате с почти всеки презентационен софтуер или дори да използвате жестовете с напълно различно приложение. Работи дори с придобилия популярност Prezi. Създателят на програмата смята да добави и възможност за подчертаване и нотиране в следващите версии.

PresentationAid има изчистен дизайн, така че е лесен за конфигуриране и използване. Всичко, което трябва да направите е да инсталирате Kinect SDK , да включите  Kinect  и да стартирате приложението. Всичко работи перфектно само с изваждането от кутията! И е безплатно.

splashАко нямате желание да ръкомахате много с ръце, то може би ще предпочетете добрият стар  KineSis. Програмата е изключително интересна и предлага любопитна визуализация на презентиращия. Ще ви се наложи да импортирате вашата презентация в KineSis, за да можете да я контролирате. Тук  контролът е с прозрачни бутони, които се визуализират около ръцете ви.  Така ще избегнете частично ръкомахането, но ефектът върху публиката ви ще е не по-малко поразителен. Софтуерът е с безплатен лиценз.