Очарована съм от  урока на Алекс Петреску и го публикувам тук. Наистина лесен начин да си създадете сами добавка за PowerPoint за използване на кинект, без допълнителни програми, при навигиране през слайдовете на презентацията. Ако проявите интерес, ще добавя и финалния резултат – добавката, която да инсталирате и ползвате.

„Вероятно проявявате интерес към разработването на приложения за Kinect. То тогава можете да започнете с изтегляне на Kinect SDK:

http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/develop/developer-downloads.aspx

След като инсталирате SDK, инсталирайте и Toolkit за разработчици, с цел използване на изходните кодове в него. Toolkit можете да намерите тук:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34807

В него ще намерите много примерни проекти за различни неща, които можете да програмирате за Kinect, от жестово разпознаване на лицето до разпознаване на глас.

След като сте инсталирали тези две неща, може да започнем с разработването на нещо интересно. Например, в примерните проекти има приложение, което показва как да използвате  жестове, за да разглеждате фотоархиви. В този урок, ние ще използваме същата функционалност, за да създадем по-полезно приложение: добавка, която позволява на водещия чрез жестове да преминава през слайдовете на PowerPoint презентацията си.

За да направим това, ние ще използваме няколко елемента:

  1. Kinect драйвери и SDK.
  2. Kinect сензор
  3. Добавка, съдържаща кода за жестовете и за промяната на слайдовете в PowerPoint
  4. Visual Studio 2010

Първо, трябва да се създаде добавка за PowerPoint 2010. Това ще стане в VS 2010, като изберем стандартен шаблон на проекта.

В Developer Toolkit Kinect, вие ще намерите  образец, наречен „Slideshow Gestures – WPF“.Инсталирайте проекта и го отворете с VS 2010.
Огледайте препратките в проекта и ще видите, че той използва DLL  на име Microsoft.Samples.Kinect.SwipeGestureRecognizer.dll.
Копирайте този DLL  и го добавете в проекта  към  references, така ще разрешите жестовото разпознаване във вашето приложение.

Добавете тези два реда код в directives на главната страница на Вашия проект:

using Microsoft.Samples.Kinect.SwipeGestureRecognizer; 
 using Microsoft.Kinect; 

И тогава, в AddIn  class, следва добавянето на Kinect сензора и Recognizer/разпознаването на/  private members:

 private KinectSensor nui; 
 private Recognizer activeRecognizer; 

Чрез Startup метода  ние ще въведем  променливите в AddIn приложението :

 private void ThisAddIn_Startup(object sender, System.EventArgs e) 
 { 
 this.activeRecognizer = his.CreateRecognizer(); 
 this.InitializeNui(); 
 }

Чрез  метода CreateRecognizer, се създава възможността за разпознаване на събития и жестове:

private Recognizer CreateRecognizer() 

 { 
 // Instantiate a recognizer. 
 var recognizer = new Recognizer(); 
 // Wire-up swipe right to manually advance picture. 
 recognizer.SwipeRightDetected += (s, e) => 
 { 
 try 
 { 
 this.Application.ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next(); 
 } 
 catch (Exception ex) 
 { 
 //… 
 } 
 };

recognizer.SwipeLeftDetected += (s, e) => 

 { 
 try 
 { 
 this.Application.ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Previous(); 
 } 
 catch (Exception ex) 
 { 
 //… 
 } 
 }; 
 return recognizer; 
 }

С  InitializeNui () метода, ние  правим проверка за всички налични сензори Kinect:

  private void InitializeNui() 
 { 
 this.UninitializeNui(); 
 var index = 0; 
 while (this.nui == null && index < KinectSensor.KinectSensors.Count) 
 { 
 try 
 { 
 this.nui = KinectSensor.KinectSensors[index]; 
 this.nui.Start(); 
 this.IsDisconnected = false;

Както можете да видите, основните действия са плъзгане на ръцете за смяна на слайдовете в PowerPoint, и това се извършва, когато Recognizer  улови тласкане с ръце  наляво / надясно събитието.

Сега ви остава само да създадете инсталационен пакет за разпространение на добавката си. В Solution Explorer, щракнете с десния бутон върху проекта и изберете Публикуване. Посочете място на диска и щракнете върху Next (Напред). Изберете „От CD-ROM …“ и щракнете върху Напред, а след това Finish.

Инсталирайте добавката. Проверете дали тя се е инсталирала правилно от: PowerPoint File-> Options-> Add-Ins. В  “Active Application Add-ins”, трябва да се е появила вашата добавка. Ако добавката не е налице, трябва да извършите проверка от „Manage:“ от списъка в долната част на прозореца: изберете COM add-ins в списъка, щракнете върху Старт, в новото прозорче чекнете квадратчето пред добавката  в списъка и щракнете върху OK.

За да  свържете Kinect сензор към вашия компютър, имате нужда от на Kinect адаптер, конектора на Kinect не съответства на USB на вашия компютър, и той също се нуждае от външен източник на захранване. След като Kinect е свързан и PowerPoint презентацията се стартира, ще забележите, че свети червена светлина от сензора, това показва, че сензорът е разпознат от приложението.

Стартиране на PowerPoint слайдшоу.

Застанете пред сензора  Kinect на разстояние между 1,5 м и 4 м

За да преминете към следващия слайд, направете  движение с дясната си ръка от дясно на ляво.Ръката трябва да бъде на нивото на гърдите и движението трябва да не бъде накъсано.

За да преминете към предишния слайд, направете  движение с лявата си ръка, от ляво на дясно.“

Това е всичко. Така създадохте първото си приложение с  Kinect и то  за цели, извън света на игрите.