От доста време следя работата на Томаш Ковачук и Лукаш Румински.  Двамата разработват интересни програми за кинект, които намират приложение в образованието. Лукаш е учител по английски, така че програмите са създадени с такава насоченост.  Разработчикът в екипа е Томаш, подпомогнат от идеите на Лукаш.

От това сътрудничество се родиха 4 (за сега) интересни продукта, които биха могли да влезнат в употреба и на българския учител. Момчетата предлагат безплатен софтуер, но е необходимо да „рекламирате“ продуктите им във Фейсбук или Туитер, за да получите достъп до линк за изтегляне.

Продуктите им са изчистени от претрупаност и са много функционални. Лесно се създават потребителски тестове, които да използвате в часовете си.

 Kinect Quiz

Софтуерът представлява система за тестиране. Чрез нея се проверяват знанията на ученикикът. Той може да избира между два отговора, вдигайки лява или дясна ръка.

Kinect LearnLang

Програмата е предназначена за по-малките ученици, които едва започват изучаване на чужд език. Обляга се на гласово разпознаване от кинект. С този продукт можете да проверите дали учениците ви са научили новите думи и да подобрите тяхното произношение.

Kinect Imqu

Предназначена е за създаване на тестове (картинни), които да използвате при затвърждаване на знания, преговор. Интересното е, че програмата се използва от двама ученици, които се редуват да отговарят. Техните отговори се  отчитат общо, като екип.

Използването на Kinect Imqu е доста забавно.  Учениците  бързо се ориентират как да отговарят, а създаването на въпросите е сравнително лесно. Развива екипната работа.

Тест по История и Цивилизация. Kinect Imqu.

 

Kinect Swiper

Програмата се използва за създаване на презентация от събрани в папка изображения. Презентирането се извършва с предвижване на дясната ръка вляво и вдясно.

Това е адресът на сайта – http://natulearn.com/

Видео канал  как да използвате програмите –  http://www.youtube.com/user/NatuLearnApps/videos