За първи път видях клип на програмата през лятото на 2012 г. Тогава Jumpido все още беше в разработка и нямаше много кинект приложения за образованието. Към края на 2014 г. разработчиците пуснаха най-накрая своето приложение, което днес вече е достъпно за безплатно сваляне и ползване.

Все пак, какво е  Kin-Educate? Приложение за образованието, което използва кинект за контрол.

Kin-Educate съдържа две мини игри. Първата е игра по правопис (английски език). На случаен принцип се избира дума, разместват се буквите и след това се дава на играча тридесет секунди, за да вземе, плъзне и пусне букви, с цел, за да завърши на думата.

Втората е математическа игра. Тя се фокусира върху аритметиката. На случаен принцип се генерират числа (цифри) и играчът трябва да избере отговор. Ако играч постигне най-високият резултат в играта ще бъде заснет от програмата и тя ще го покаже.

 

Контролът с жестове е лесен и опростен. Активна е или лявата или дясната ръка, в зависимост коя има по-висока позиция спрямо позицията на другата.


Разпознаването на реч също е вградено в приложението. Всичко това добавя още улеснение и прави игрите по-привлекателни и интерактивни. Има ли по-естествен начин да се спре една игра, от това просто да се каже „Стоп“? Когато сме готови просто да кажем „Напред“ или ако сме се изморили- просто да кажем „Стига“.

Чудесно приложение за часовете по английски език!

Линк за изтегляне – http://www.kineducate.com/

Advertisements